Piosenka:
Brodacze Live Act - Jak John Rambo tekstowo zapisana

Brodacze Live Act - Jak John Rambo

Tekst piosenki Jak John Rambo

Zobacz tłumaczenie tekstu piosenki
Jak John Rambo po polsku »


Right to the sun, you can run boy run
Right to the sun, you can run boy
Right to the sun, you can run boy run
Right to the sun like John Rambo
Right to the sun, you can run boy run
Right to the sun, you can run boy
Right to the sun, you can run boy run
Right to the sun like John Rambo

Run to the sun, you can run boy
Run!

Right to the sun, you can run boy run
Right to the sun, you can run boy
Right to the sun, you can run boy run

Right to the sun like John Rambo

Brodacze Live Act - Jak John Rambo tekst piosenki

Brodacze Live Act - Jak John Rambo tekstowo Brodacze Live Act - Jak John Rambo słowa

Znasz już tekst piosenki Jak John Rambo
Zobacz tłumaczenie tekstu piosenki
Jak John Rambo na polski »

Teledysk do piosenki Jak John Rambo

Kadr z teledysku Jak John Rambo tekst piosenki Brodacze Live Act

A POPA JESZCZE NA TE TEKSTY PIOSENEK