Piosenka:
Purple Disco Machine - Exotica tekstowo zapisana

Purple Disco Machine - Exotica

Tekst piosenki Exotica


[Intrp]
Exotica

[Verse]
Tempo (I want it)
Disco (Symphonic)
Tempo (I want it)
Disco (Move in it)
Tempo (I want it)
Disco (Symphonic)
Tempo (I want it)
Disco (Move in it)

[Pre-Drop]
Exotica

Exotica
E-X-O-T-I-C-A

[Drop]
Exotica
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Exotica (Exotica)
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
[Verse]
Tempo (I want it)
Disco (Symphonic)
Tempo (I want it)
Disco (Move in it)
Tempo (I want it)
Disco (Symphonic)
Tempo (I want it)
Disco (Move in it)
Tempo (I want it)
Disco (Symphonic)
Tempo (I want it)
Disco (Move in it)
Tempo (I want it)
Disco (Symphonic)
Tempo (I want it)
Disco (Move in it)

[Pre-Drop]
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Exotica

[Drop]
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
E-X-O-T-I-C-A
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Exotica (Exotica)
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Exotica
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Exotica (Exotica)
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
E-X-O-T-I-C-A
[Verse]
Tempo (I want it)
Disco (Symphonic)
Tempo (I want it)
Disco (Move in it)
Tempo (I want it)
Disco (Symphonic)
Tempo (I want it)
Disco
Exotica

Purple Disco Machine & Mind Enterprises - Exotica tekst piosenki

Mind Enterprises & Purple Disco Machine - Exotica tekstowo Exotica (Edit) Purple Disco Machine Exotica (Edit) słowa

Teledysk do piosenki Exotica

Kadr z teledysku Exotica tekst piosenki Purple Disco Machine
Źródło: tekstowo.pl