Piosenka:
LOONA (South Korea) - Not Friends tekstowo zapisana

Tekst piosenki Not Friends


꿈은 아닐거야
머릿속은 복잡해
넌 나를 알잖아
Ohh yeh

시작된 이 midnight
다른 공간 속에서
어지러운데 난 yeah

내 마음 들킬것같애
yeah yeah
넌 또 날 들었다 놨다해

네 눈빛에 심장이 멈춰
Not tryna talk

Just tryna kiss ya

내 손짓에 넌 숨이 막혀
이 감정 뭐야
사랑일까

내 숨결에 넌 빠져 미쳐
Not tryna talk
Just tryna kiss ya

I wanna fall in love witcha
Not trying to think
오늘밤은

La da da da da da da
Yeah yeah ya
이젠 아니야 we're not friends

깊숙이 빠져 난
너의 궤도 속으로
느껴지는 twilight
Oh, uh

No where we hide it
낯설기만해도
이게 우리 인거야
Oh, uh

닿을듯말듯해 넌 왜
Yeah yeah
도대체 왜 넌 misbehave

네 눈빛에 심장이 멈춰
Not tryna talk
Just tryna kiss ya

내 손짓에 넌 숨이 막혀
이 감정 뭐야
사랑일까

내 숨결에 넌 빠져 미쳐
Not tryna talk
Just tryna kiss ya

I wanna fall in love witcha
Not trying to think
오늘밤은

La da da da da da da
Yeah yeah ya
이젠 아니야 we're not friends

La da da da da da
Yeah yeah ya
La da da da da da

달빛이 우리 둘을 비춰
이 궤도속을 헤엄치다
잠겨 더 미칠것만 같아

네 모든게 궁금해 매일 난
Not tryna talk
Just tryna kiss ya
I wanna get all hush up witcha

뭐가 두려운건데
Yeah yeah
내 손을 잡고 fly away

네 눈빛에 심장이 멈춰
Not tryna talk
Just tryna kiss ya

내 손짓에 넌 숨이 막혀
이 감정 뭐야
사랑일까

La da da da da da da
Yeah yeah ya
이젠 아니야 we're not friends

La da da da da da
Yeah yeah ya
La da da da da
La da da da da da da
Yeah yeah ya

이젠 아니야 we're not friends

LOONA (South Korea) - Not Friends Tekst piosenki

LOONA (South Korea) - Not Friends tekstowo LOONA (South Korea) - Not Friends Text Not Friends LOONA (South Korea) Not Friends słowa

Teledysk do piosenki Not Friends

Kadr z teledysku Not Friends tekst piosenki LOONA (South Korea)

NOWE TEKSTY PIOSENEK A JUŻ POPULARNE

A POPA JESZCZE NA TE TEKSTY PIOSENEK