Piosenka:
Jimin (지민) - Closer Than This tekstowo zapisana

Tekst piosenki Closer Than This

[지민 "Closer Than This" 가사]

[Verse 1]
너도 기억하니?
우리 첫 만남이?
수줍고 어색했던 그때
문득 돌아보니
어느새 여기까지
함께 걸어왔던 거야
때론 넘어져 울기도 하고
서로의 어깰 토닥여 주고
눈물로 여울져 바라보며
서로의 이름을 불러줬지
6월 13일 그날부터
오늘의 지금까지 너와 난
Even if you're not here

같은 자리에 always

[Pre-Chorus]
Don’t have to worry now
잠시 이 손을 놓지만
작은 쉼표일 뿐인걸 (Ah-ah-ah, ah)
Just call my name out loud
다시 보랏빛 물들 그날

[Chorus]
'Cause anytime you want me (I'll be)
Right here where you call me (I’ll be)
I could never let you go
Never let you go
Whenever you need me (I'll be)
If you believe me (I'll be)
I'll never let you go
Never let you go


[Verse 2]
비가 내리면 비 맞으며 노래하던 그때를 기억할게
눈이 내리면 눈 맞으며 웃어주던 널 추억하며
다시 만날 봄날에 못다 한 얘길 전할게
My love, my babe, 영원히 네 곁에
일곱은 하나, right, 두근거려 지금도 하나의 마음
잠깐 눈을 감아 눈앞에 서 있을게, oh, ooh-woah-oh

[Pre-Chorus]
Don't have to worry now
잠시 이 손을 놓지만
작은 쉼표일 뿐인걸 (Ah-ah-ah, ah)
Just call my name out loud
다시 보랏빛 물들 그날

[Chorus]
'Causе anytime you want me (I'll be)
Right hеre where you call me (I'll be)
I could never let you go
Never let you go
Whenever you need me (I’ll be)
If you believe me (I’ll be)
I'll never let you go
Never let you go

[Bridge]
하나 된 맘으로 두드리면
그 웃음으로 문을 열어줘
멈췄던 시간이 돌아오면
Baby, I’ll come back to you


[Chorus]
다 함께 부르자 이 노래 (Ooh-ooh)
다시 하나 될 그날에
I could never let you go (Never let you go)
Never let you go (Never let you go)
더 크게 부르자 이 노래
다시 하나 될 수 있게
I will never let you go (I will never let you go; Oh-oh)
Never let you go (Oh)

[Outro]
다 함께 부르자 이 노래 (Yeah)
다시 하나 될 그날에 (Yeah)
I could never let you go (I could never let you go)
Never let you go (Never let you go)
더 크게 부르자 이 노래 (Yeah)
다시 하나 될 수 있게 (Yeah)
I will never let you go (I will never let you go)
Never let you go (Never let you go)

Jimin (지민) - Closer Than This Tekst piosenki

Closer Than This Jimin (지민) - Closer Than This tekstowo Closer Than This o czym jest piosenka Closer Than This Jimin (지민) - Closer Than This Tekst Closer Than This Jimin (지민) Closer Than This słowa Jimin (지민) - Closer Than This Text

Teledysk do piosenki
Closer Than This

Kadr z teledysku Closer Than This tekst piosenki Jimin (지민)

TE TEKSTY PIOSENEK MAJĄ PRAWO SIĘ PODOBAĆ

NOWE TEKSTY PIOSENEK A JUŻ TAKIE POPULARNE

A POPA JESZCZE NA TE TEKSTY PIOSENEK