Piosenka:
Coke Studio Bangla - দখিন হাওয়া (Dokhino Hawa) tekstowo zapisana

Tekst piosenki দখিন হাওয়া (Dokhino Hawa)


শোনো গো দখিন হাওয়া,
প্রেম করেছি আমি
লেগেছে চোখেতে নেশা,
দিক ভুলেছি আমি

শোনো গো দখিন হাওয়া,
প্রেম করেছি আমি
লেগেছে চোখেতে নেশা,
দিক ভুলেছি আমি

শোনো গো

শোনো গো দখিন হাওয়া,
প্রেম করেছি আমি
লেগেছে চোখেতে নেশা,

দিক ভুলেছি আমি

শোনো গো

মনেতে লুকানো ছিল,
সুপ্ত যে তিয়াসা
জাগিলো মধু লগনেতে,
বাড়ালো পিয়াসা

মনেতে লুকানো ছিল,
সুপ্ত যে কী আশা
জাগিলো মধু লগনেতে,
বাড়ালো কী আশা

উতলা করেছে মোরে,
আমারই ভালোবাসা
অনুরাগে প্রেম সলিলে,
ডুব দিয়েছি আমি

শোনো গো মধুর হাওয়া,
প্রেম করেছি আমি
শোনো গো দখিন হাওয়া,
প্রেম করেছি আমি

যদি উত্তরে হাওয়া বয়ে যায়,
জেনো আমি নেই।
জেনো আমি নেই।
শোন ঝরাপাতা দিন ক​য়ে যায়
কেন আমি নেই?
জেনো আমি নেই।
কেন আমি নেই?
জেনো আমি নেই।
কেন আমি নেই?
যদি অবেলায় ঘুঘু ডেকে যায়,
জেনো আমি নেই।

দহনবেলাতে আমি,
প্রেমেরও তাপসী
বরষাতে প্রেম ধারা,
শরতেরও শশী

দহনবেলাতে আমি,
প্রেমেরও তাপসী
বরষাতে প্রেম ধারা,
শরতেরও শশী

রচিগো হেমন্তে মায়া,
শীতেতে উদাসী
হয়েছি বসন্তে আমি,
বাসনা বিলাসী

শোনো গো মদির হাওয়া,
প্রেম করেছি আমি
লেগেছে চোখেতে নেশা,
দিক ভুলেছি আমি

যদি উত্তরে হাওয়া বয়ে যায়,
জেনো আমি নেই।
শোন ঝরাপাতা দিন ক​য়ে যায়
কেন আমি নেই?

শোনো গো দখিন হাওয়া,
প্রেম করেছি আমি
লেগেছে চোখেতে নেশা,
দিক ভুলেছি আমি

আমি নেই,
আমি নেই।

Coke Studio Bangla - দখিন হাওয়া (Dokhino Hawa) Tekst piosenki

Coke Studio Bangla - দখিন হাওয়া (Dokhino Hawa) tekstowo Coke Studio Bangla - দখিন হাওয়া (Dokhino Hawa) Text দখিন হাওয়া (Dokhino Hawa) Coke Studio Bangla দখিন হাওয়া (Dokhino Hawa) słowa

Teledysk do piosenki দখিন হাওয়া (Dokhino Hawa)

Kadr z teledysku দখিন হাওয়া (Dokhino Hawa) tekst piosenki Coke Studio Bangla

TE TEKSTY PIOSENEK WARTO ZNAĆ

TE TEKSTY PIOSENEK MAJĄ PRAWO SIĘ PODOBAĆ

NOWE TEKSTY PIOSENEK A JUŻ POPULARNE

A POPA JESZCZE NA TE TEKSTY PIOSENEK